Kontakt

Róbert BOLEDOVIČ APS
ARMY PATRIOT SLOVAKIA
V. Clementisa 19
917 01 Trnava
Slovenská republika

Telefónne číslo: +421 918 247 695

E-mail: kontakt@armypatriot.sk

 

IČO: 50 086 693

DIČ: 1086134346

 

Bankové spojenie: Prima Banka

Číslo účtu: 2113969001/5600

IBAN: SK3856000000002113969001

 

Bankové spojenie pre ČESKÚ REPUBLIKU: FIO Banka

Číslo účtu: 2200918026 

Kód banky: 2010

 

Pri platbe bankovým prevodom ako Variabilný symbol poprosíme uviesť číslo objednávky!